PB-netværksmøde den 12. maj 2011

17. maj 2011

En solbeskinnet eftermiddag mødtes næsten 40 PB’er i ernæring og sundhed. De fleste var nydimitterede i 2010/jan. 2011, enkelte 6.-7. sem. studerende og to kolleger uddannet på Suhrs (Metropol).
Eftermiddagen blev skudt i gang af uddannelsesleder Ida Husby. Den bestod af faglige oplæg med fokus på fødevarer, iværksætteri og sundhedsformidling og mulighed for networking. 

Næsten 40 tilmeldte

Netværksmødet havde næsten 40 tilmeldte

Faglige oplæg
Søren Ejlersen, medstifter af Aarstiderne fortalte om sine ideer og erfaringer med økologisk produktion og distribution ud fra et globalt, økologisk, energi-mæssigt perspektiv på fødevareproduktion, distribution og kvalitet.
Han kom ind på konceptet ”Skolehaver” og erfaringer hermed. Nøgleordene er fortrolighed, utrolighed og en lystbetonet tilgang til frugt og grønt. Han kom ind på udviklingsprocessen bag de forskellige temakasser, herunder nyheden ”Afrika-kassen” og de dilemmaer, der er forbundet med princippet om CO2 neutral fødevarerproduktion og distribution samt ideen om ”Veganer-kassen”. Endelig fremlagde Søren udviklingen af nye kvalitetsparametre i forhold til at kunne vurdere forskellige graders kvalitet. Søren inviterede PBérne til at bidrage til konceptet, bl.a. ved at starte nye, lokale tiltag op. 

Katrine Terkelsen, PB’er og medstifter af Frugtformidlingen fokuserede i hendes oplæg på faktorer, der har betydning for en lærerig formidling samt på arbejdet som iværksætter.
Hun kom ind på den autentiske formidler, som havde blik for formidlingssituationens socialitet og værtskabet centrale rolle. Ligesom hun kom ind på, at sanselighed og æstetik er en måde at få kontakt til målgruppen og er en del af budskabet om ”sundhed, lækkert frugt og sprøde grøntsager”.
Som iværksætter med 35 freelancer har Katrine mange erfaringer med iværksætteri og personaleledelse, administrative og udviklingsorienterede opgaver, som hun delte ud af. 

I øvrigt afholder Katrine og Peer Moth et kursus herom i efteråret 2011. Kurset er bygget op over tre temaer:
Uge 1: Virksomhedsplan, projektstyring og egen idé
Uge 2: Økonomi, love og regler
Uge 3: Markedsføring og markedsanalyser 

Formål: Deltagerne opnår viden om de rammer, love og regler, der gælder for selvstændig virksomhed, og bliver i stand til at gennemskue markedet og markedsføre egen virksomhed. Deltagerne opnår desuden kompetence til at analysere egen virksomhedsplan samt vurdere egne styrker og svagheder i forhold til eget projekt.
Læs mere på kursets hjemmeside  

Netværksdannelse og ideer til fortsat samarbejde
Målet med eftermiddagen var, ud over faglig inspiration, at skabe mulighed for netværksdannelse og netværkspleje, og der var stor interesse for at fortsætte traditionen med et halvårligt træf. Næste møde arrangeres derfor af Helle Storm samt:
• Christiane Brandt Jensen (christiane.b.jensen@gmail.com),
• Lisbeth Andersen (la@thewholecompany.dk)
• Mette Larsen (mettemunklarsen@hotmail.com)
• Lotte Køhler (lotte.tinndahn@mail.dk) 

Der var forslag til kun ét oplæg og mere tid til netværkssamarbejde, og Christiane opretter facebookgruppe for dimittender/alumner: PBES fagligt netværk, hvor alle opfordres til at holde gruppens netværk i gang, bl.a. ved at dele gode historier eller ved at informere om happenings og foredrag. 

Livlig snak inden mødestart

Orientering om efter- og videreuddannelse.
Helle Storm orienterede om de nye diplomuddannelser inden for primært det Pædagogiske og Ernæringsfaglige diplomområde samt muligheder for master og kandidatuddannelser, herunder strategier i forhold til merit, samt orientering om nye kurser, og opfordrer til at tage kontakt til Winnie From Thesbøl, uddannelseskonsulent i Center for videreuddannelse, UCSJ, hvis du har ønsker til nye tiltag eller følge med på hjemmesiden: http://www.ucsj.dk/videreuddannelse/kost_ernaering_og_sundhedsomraadet/ 

Eftermiddagen blev afsluttet med middag og kollegialt samvær. 

Kontakt os
Har du ønsker om bachelorstuderende i praktik eller vil bidrage til hjemmesiden med en god historie/testimonial er du meget velkommen til at henvende dig til ankerhus@ucsj.dk. Så vil din henvendelse blive sendt videre til de rette.
Tak for denne gang. 

Vi glæder os til efterårets PB-netværksmøde: Uge 45 2011 

Ida Husby og Helle Storm

Invitation til PB-Netværksmøde den 12. Maj 2011

5. april 2011

Invitation til en spændende faglig-netværkseftermiddag torsdag den 12. maj 2011 på Ankerhus Kl. 15.30–19.30 m. spisning.

Program

  • 15.30–15.45: Ankomst og kaffe/the.
  • 15.45–16.00: Velkomst v/ Uddannelsesleder Ida Husby.
  • 16.00–16.30: Fremtidens køkken v/ Søren Ejlersen, medstifter af Aarstiderne, Innovator og kok.
  • 16:30–17:00: Arbejdet som iværksætter og sundhedsformidler v/ Katrine Terkelsen, BP’er og medstifter af Frugtformidlingen.
  • 17.00–17.40: Mulighed for Netværksdannelse og netværkspleje / Orientering om efter- og videreuddannelse v/ Helle Storm.
  • 17.40–19.30: Middag og kollegialt samvær.

Pris
Alle disse herligheder for 50,- kr. Beløbet betales på dagen, før arrangementet, på studiekontoret (modtager kun dankort).

Tilmelding
Tilmeld dig inden den 5. Maj til ankerhus@ucsj.dk / tlf. +45 7248 2200.

Arrangører
Winnie From Thesbøl (CFV), Lotte Køhler (PB’er jan. 2011) og Helle Storm (Ankerhus).

Kort præsentation af oplægsholdere
ved forårets netværksmøde

Årstiderne
Hvordan udvikles en idé til en virkelighed, der er bæredygtig?
Den intense energi, som får ånd og drift og ikke mindst fremdrift til at materialisere sig, er kernen. Idéen skal være unik og timingen perfekt – men hvad skal der ellers til for at komme i flyvehøjde? Søren Ejlersen fra Aarstiderne har prøvet det utallige gange og deler gerne ud af sin viden.
Oplæg ved Søren Ejlersen, medstifter af Aarstiderne, Innovator og kok.

Frugtformidlingen
Ideen til konceptet: “Frugt- og grøntværkstedet” opstod i april 2002 under en praktikperiode i Rødovre Kommunes sundhedspleje.
Trine og Katrine, lavede i løbet af en uge værksteder på 4 skoler for alle klassetrin. Det var lærerigt, sjovt, hårdt og meget meningsfyldt arbejde. Og dermed var ideen til Frugtformidlingen født.
De arbejdede videre på at udvikle gode formidlingsmetoder om sundhed og mad til børn, stiftede virksomheden Frugtformidlingen i januar 2003. Siden har de grebet hver en chance for at komme ud i det danske land for at sprede det gode budskab om sundhed, lækker frugt og sprøde grøntsager.
I januar 2005 flyttede de til de nuværende lokaler på Værkstedvej 75 i Valby og i januar 2008 blev Frugtformidlingen omdannet til et ApS. De har lager i Glostrup med masser af plads til køkkengrej, service og eventudstyr.
Frugtformidlingen har en række freelance projektledere og en stor gruppe freelanceformidlere tilknyttet. Der er i alt ca. 35 Frugtformidlere, som bor forskellige steder, og derfor kan dække hele Danmark.

Hjælp os gerne
Vi ”markedsfører” eftermiddagen gennem Ankerhus hjemmeside og alumnenetværket o. lign.
Vil du være sikker på, at andre dimittender også ser invitationen er du meget velkommen til at sende link til denne blog videre - og brug gerne fx. Facebook.

Med venlig hilsen
Ida Husby

Dimittentnetværksmødet den 2. oktober udskydes…

17. september 2010

Kære tilmeldte til dimittentnetværksmødet.

Vi bliver desværre nødt til at udskyde netværksmødet på Ankerhus den 2. oktober 2010 på baggrund af en række afbud.

Vi arbejder på, at dimittendnetværksmødet kan afholdes i det første kvartal i 2011 og vender tilbage med et spændende program, som både vil indeholde faglige oplæg og mulighed for faglige diskussioner, tid til netværk og erfaringsudveksling

Med venlig hilsen

Ida Husby, Helle Storm og Malene Mantzius
Ernæring og sundhed Ankerhus

Udvikl dine kompetencer og øg dine jobmuligheder

1. september 2010

Selvom du er færdig med din uddannelse og er godt i gang på arbejdsmarkedet, er det en god ide fortsat at tænke på uddannelse og kompetenceudvikling. Dels sker der hele tiden noget nyt inden for det faglige område, dels kan du udvide dit arbejdsområde ved at dygtiggøre dig inden for andre områder end lige det, du på grunduddannelsen har specialiseret dig i.
Center for Videreuddannelse, Kost-, ernærings- og sundhedsområdet, udbyder både forår og efterår en række kurser, som du har mulighed for at deltage i. I efteråret 2010 har vi følgende på programmet:
• Photostory, videoklip, musik og lyd (d. 5., 12. og 26. oktober med virtuel undervisning mellem kursusdagene). Dette kursus sætter fokus på, hvordan fx mobiltelefoner kan integreres i undervisning, både som formidlingsform, eller som læringsobjekt i sig selv. Du lærer også, hvordan lyd og video kan anvendes, og du opnår indsigt i mulighederne med blogs og hjemmesider. Kurset er oplagt for dig, som arbejder inden for det pædagogiske område, eller blot har interesse i, hvordan multimedier kan bruges i formidlingsøjemed.
Selvom der er deadline 1. september, kan du stadig nå at tilmelde dig, hvis du er hurtig.
• Underernæring – i et helhedsperspektiv (d. 4., 5. og 8., 9. 10. november). Undervægt er i forhold til overvægt et overset problem, der kan have store negative følgevirkninger for både den enkelte og for samfundet. Dette kursus sætter fokus på, hvad undervægt betyder for livskvaliteten, og hvordan det behandles, men ikke blot i fysiologisk/ klinisk forstand: Sociologiske og psykologiske perspektiver inddrages også, fordi underernæring handler om mere end blot ernæring. Det må man tage højde for i både forebyggelse og behandling. Kurset er oplagt for dig, som arbejder med ernæring og kost, fx på plejehjem eller institutioner, eller hvis du blot ønsker en mere nuanceret indsigt i et stort, men overset problem.
Læs mere om kurserne på http://www.ucsj.dk under Videreuddannelse, Kost-, ernærings- og sundhedsområdet, hvor du også kan tilmelde dig.
Husk også, at hvis du er ledig, kan du deltage i et seks uges selvvalgt forløb. Her er både vores kurser og vores diplomuddannelsesmoduler oplagte muligheder. Kontakt Center for Videreuddannelse, hvis du vil vide mere, eller hold øje med dimittendbloggen, hvor vi løbende vil informere om, hvordan du kan efter- og videreuddanne dig.

Nogle der er klar til interview?

5. maj 2010

Vi kan stadig godt bruge mange flere testimonails på vores hjemmeside. Lige nu er der slet ikke nogle fra EF, KD og P-linierne, men der må også godt være flere på de andre. Var det ikke noget for dig? Alt du skal gøre er at sende en email til mig på jra@ucsj.dk med svar på nedenstående spørgsmål samt et foto vedhæftet. Vi håber du har lyst til at deltage…

- Hvad arbejder du med nu?
- Hvordan fik du jobbet?
- Har du kontakt med andre fra din årgang?
- Hvilken faglig organisation er du medlem af?
- Har du et godt råd til nye studerende på udannelsen Professionsbachelor i ernæring og sundhed?

Vi planlægger også at lave nogle mere uddybende interviews, så hvis du har lyst til det – så sig endelig til! :)

John

Se denne side som eksempel

Dimittendnetværksmøde den 10. april 2010

4. marts 2010

Invitation til netværksdag lørdag d. 10. april 2010

Du er nu færdig med din uddannelse og skal ud på arbejdsmarkedet. I den forbindelse vil vi gerne invitere dig til netværksdag lørdag d. 10. april 2010, hvor du vil få mulighed for at møde dine studiekammerater og tidligere studerende, og I sammen kan udveksle erfaringer og ideer. Desuden kan du møde underviserne på Ankerhus, fagforeningsrepræsentanter og potentielle arbejdsgivere, som vi også har inviteret med til dagen.
Vi afholder to netværksmøder om året i dimittendnetværket, forår og efterår. Denne gang har vi fokus på, hvordan arbejdet med bachelorprojekterne kan anvendes til at udvikle praksis. Derfor har du mulighed for at fremlægge dit bachelorprojekt – en god måde at præsentere dit arbejde og dine erfaringer på over for andre, som gerne vil have indsigt i den viden og de resultater, som du er kommet frem til.
Fremlæggelsen skal vare ca. 15 minutter og tage udgangspunkt i den problemstilling, du har arbejdet med. Hvis du har lyst til at fremlægge dit projekt, så giv besked om det samtidig med, at du tilmelder dig netværksdagen – den 19. Marts 2010 Tilmeld dig via mail på ankerhus@ucsj.dk.
Programmet for dagen ser således ud:
9.30 – 10.00 Kaffe og brød
10.00-12.00 Fra bachelorprojekt til udvikling af praksis
12.00-13.00 Frokost
13.00-15.00 Netværksgrupper og udarbejdelse af materiale til jobsøgning.

Vi håber på at se dig!
Med venlig hilsen
Else Lücking og Helle Storm
Studievejleder og Lektor

Velkommen tilbage til Ankerhus…

16. februar 2010

Ankerhus Sorø